Thông tin liên hệ:

  • MON – Đồ chơi trí tuệ

  • Địa chỉ: Số 51 Tây cao tốc, Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

  • Điện thoại: 0386152275
  • Fanpage